„To pytanie jest bardzo trudne i poważne. Odpowiem panu posłowi na piśmie, po zasięgnięciu informacji od naszych ekspertów”.

To słowa Ministra Środowiska Estonii Siim Valmara Kiislera (Estonia przejmuje od 1 lipca do 31 grudnia 2017r. Prezydencję w Radzie UE) w odpowiedzi na moje dzisiejsze pytanie na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa (PECH)

Strony