Debata dotycząca wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada

Oto moje wystąpienie podczas ostatniej sesji plenarnej PE w Strasburgu podczas debaty dotyczącej wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, którego sprawozdawcązynią jest niemiecka Posłanka Ulrike Rodust

Strony